pic
pic
کفاره روزه های قضای تأخیر شده
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۲۷

روزه‌هاي واجب قضا، که چند سال پشت سر هم نگرفته‌ايم، در حالي که تواناييش را داشته‌ايم، چه حکمي دارند و مقدار هر کفاره چقدر است؟


در فرض سؤال قضای روزه‌هایی را که قضا شده بگیرید و چون تا رمضان سال بعد قضای آن را نگرفته‌اید، برای هر روز؛ یک مد طعام (750گرم) گندم یا جو به فقیر بدهید.

۱,۰۳۸ بازدید