سوال خود را بپرسید

۱۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۰

چگونه همسر خود را انتخاب كنم؟

پاسخ :


در درجه اوّل خانواده او را از نظر اصالت، ریشه دار بودن، نجیب و پاک بودن، تحقیق کنید، ببینید آیا در میان آنها تقیّدی به اصول اخلاقی و دینی وجود دارد یا خیر؟ سپس نسبت به خود همسر دقت نمائید که از جهت همفکری و سازگاری تا چه حدی است؟ بالاخره در همسر مسأله اخلاق و ایمان مهمترین امور است. مرد موفق کسی است که دارای زن سازگار باشد که در همه شرائط بتواند خودش را با شوهر وفق دهد. اگر خودش یا خانواده اش توقعات بیش از حد معمول دارند به هیچ وجه اقدام ننمائید، باید توقعات در حد متعارف باشد. ضمنا سعی نمائید که از نظر مالی بالاتر از شما نباشند که مشکلات فراوانی را در آینده خواهید داشت. در کنار همه این امور و قبل از همه، باید توکلّ بر خداوند کنید و واقعا از او استمداد جوئید. باید خدا را وکیل خودتان در همه امور قرار دهید. مطمئن باشید که خداوند عنایت خواهد فرمود.

کلمات کلیدی :

نحوه انتخاب همسر شرایط همسر خوب معیارهای انتخاب همسر

۲,۰۵۹