سوال خود را بپرسید

۱۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۲۶

آیا من بعد از ازدواج در خصوص پرداخت خمس، شخصاً وظيفه‌اي دارم يا از لحاظ شرعي تكليف بر عهده همسر من است؟ خودم شاغل هستم. بفرماييد در مورد لوازم منزل، خمس چگونه محاسبه مي‌شود. خصوصاً در مورد هدايايي كه داده مي‌شود و ممكن است چند سال استفاده نشده باقي بماند

پاسخ :

هرکسي مسئول حسابرسي اموال شخصي خود است و بايد به صورت مستقل بررسي کند ببيند آيا به آن خمس تعلق مي‌گيرد يا خير. لوازم منزل چنانچه مورد استفاده است به آن خمس تعلق نمي‌گيرد و فرقي نمي‌کند که شما تهيه نموده باشيد يا همسر شما. هدايا چنانچه سال برآن بگذرد و مورد استفاده واقع نشود، بنابراحتياط بايد خمس آن را بپردازيد.

کلمات کلیدی :

خمس خمس هدیه خمس لوازم منزل

۲,۱۴۳