pic
pic
خون ریزی دندان در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۳:۰۲

در ايام ماه مبارک رمضان دندان خود را کشيده ام اما خونريزي آن قطع نشده است و به مقدار کم ادامه دارد. آيا براي روزه بنده مشکلي ايجاد مي شود؟

چنانچه خون دندان را فرو نبرد اشكال ندارد .

۶۳۰ بازدید