سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۷

آيا دست زدن به شخص نامحرم باعث باطل شدن روزه مي شود؟

پاسخ :

باعث بطلان روزه نمى‏شود، ولى گناه دارد و شخص روزه دار بايد با تمام اعضا و جوارح روزه باشد، و ماه رمضان ‏بهترين ايّام براى تمرين پرهيز از گناه و نزديك شدن به خداوند است.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه دست زدن به نامحرم در حالت روزه

۱,۲۳۵