سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۲

ايا وقتي انسان زير دوش حمام مي‌كند و روزه هم باشد آيا روزه را باطل مي شود؟

پاسخ :

زير دوش رفتن روزه را باطل نمي کند.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه دوش گرفتن شخص روزه دار حمام کردن در ماه رمضان

۲,۹۷۶