بخش "واجبات نماز" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
مراعات تجويد در نماز
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۴:۴۱

آيا در قرائت نماز، رعايت مدّ و مخارج «ص» و «ض» و «ذال» واجب است؟ و اگر امام جماعتي آنها را رعايت نكند اقتدا به او جائز است؟

رعايت مخارج در حد متعارف لازم است و اگر امام جماعتي رعايت نمي‌‌کند، نمي‌‌توانيد به او اقتداء کنيد.

۳۸۹ بازدید

دعاي فارسي در قنوت نماز
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۵

آيا در قنوت نماز غفيله مي‌‌توان به جاي آن دعا، فارسي گفت؟

اشکالي ندارد که فارسي هم دعا کنيد. البته قنوت خود نماز غفيله را هم بخوانيد. ولي در نماز واجب، دعاي فارسي جايز نيست.

۳۴۵ بازدید

سلام کردن بر نمازگزار و سلام بر حضرت رسول(ص)
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۳۶

از امام باقر(ع) روايت شده که: «چون داخل مسجد شدي و مردم نماز مي‌‌خوانند بر ايشان سلام نکن و بر حضرت رسول(ص) سلام کن و متوجه نماز شو و اگر به مجلسي وارد شوي که مردم سخن گويند بر ايشان سلام کن».
ابتدا آنکه نظر شما در مورد صحت اين روايت چيست و در صورت تأييد منظور از سلام کردن بر حضرت رسول(ص) چيست؟

سلام کردن بر شخص نمازگزار مکروه است. البته اگر کسي به نمازگزار سلام کند، احکام خاصي دارد که مي‌‌توانيد در رساله توضيح المسائل مطالعه فرمائيد.

در غير حالت نماز که افراد در مجلسي هستند، براي شخص وارد مستحب است که سلام کند.
نحوه سلام کردن بر رسول خدا(ص) چنين است که مي‌‌توانيد بگوئيد: «السلام عليک يا رسول الله» و همين مقدار کافي است.

۳۸۲ بازدید

دو بار سر به مهر خوردن در هنگام سجده
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۱۳

دو بار سر به مهر خوردن در هنگام سجده چه حكمي دارد؟

اگر پيشاني بي اختيار از جاي سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد نبايد دوباره به جاي سجده برسد و اين يک سجده حساب مي‌‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد يا نگفته باشد.

اگر نتواند سر را نگهدارد و بي اختيار دوباره به جاي سجده برسد، روي هم يک سجده حساب مي‌‌شود و اگر ذکر نگفته باشد بايد بگويد.

۲۹۰ بازدید

سلام دادن به فرد در حال نماز
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۲۳

اگر فردي در حال نماز خواندن است به او سلام دهند چه حکمي دارد؟

بايد جواب سلام را بدهد، و طوري جواب دهد که سلام مقدم باشد، مثلا بگويد «السلام عليکم» يا «سلام عليکم» و نبايد «عليکم السلام» بگويد.

۲۹۳ بازدید