pic
pic
پرداخت تمام مهر در صورت شرط ضمن عقد
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۴


کسی که در عقد موقت، پنج سکه را به عنوان مهریه با شرط ضمن عقد که فقط رفت و آمد باشد(بدون رابطه زناشویی)، شرط کند، اگر زن بخواهد بعد از اتمام عقد، مهریه را مطالبه کند آیا مهریه نصف میشود؟


در فرض سوال باید تمامی مهر پرداخت شود. والله العالم

۲۶۵ بازدید

رضايت بعدی زن نسبت به عقد قبل
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۴:۲۳

اگر مردی بدون اجازه و اطلاع، خانم غیر باکره‌‌ای را به صورت وکالتی به عقد خود درآورد(با رعایت شرایط صحیح خواندن صیغه عقد) و با آن خانم رابطه جنسی برقرار کند، و بعد از مدتی مرد به خانم بگوید که به صورت وکالتی او را به عقد خود درآورده است و خانم هم رضایت خود را اعلام کند، آیا آن رابطه جنسی، زنا خواهد بود؟
صحت عقد از لحظه خواندن آن خواهد بود یا از زمانی که زن رضایت خود را اعلام کند؟


با رضایت بعد عقد از حین وقوع معتبر است و در نتیجه رابطه جنسی هم زنا نیست.
آری، قبل از آن باید اجتناب کند، اما در صورت عدم اجتناب و رضایت لاحق، از عنوان زنا خارج است. والله العالم

۲۶۶ بازدید