بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 37

استدراکی در رابطه با کلام مرحوم سید
ادامه‌‌ی بررسی کلام مرحوم آقای خوئی
کلام مرحوم کاشف الغطاء و بررسی دیدگاه ایشان

دیدن درس...
۲,۴۱۸ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 36

نکته اول: فتوای فقهاء در مسافت تلفیقیه
دیدگاه امام خمینی
دیدگاه مرحوم سید و صاحب جواهر در مسافت تلفیقیه
ديدگاه مرحوم بروجردي
ديدگاه محقق خوئي

دیدن درس...
۱,۹۲۶ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 35

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی روایت عبدالرحمن بن حجاج
اشکال اول مرحوم خوئی

دیدن درس...
۱,۸۹۰ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 34

خلاصه مباحث گذشته
دلیل اول بر اتمام من لم یرجع لیومه
بررسی دلیل اول
دلیل دوم: موثقه عمار ساباطی

دیدن درس...
۲,۱۱۱ بازدید