بخش مفاهیم - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

مفاهیم - جلسه 36

بررسی مفهوم «الا» و «انما» و مفهوم لقب - بحث اخلاقی

دیدن درس...
۲,۹۱۵ بازدید

مفاهیم - جلسه 35

استدلال علماء و جواب از ابو حنیفه و نظر مرحوم آخوند در مفهوم استثناء

دیدن درس...
۲,۷۴۵ بازدید

مفاهیم - جلسه 34

ذکر نکته ای از بحث مفهوم غایت _ مفهوم استثناء

دیدن درس...
۲,۶۲۰ بازدید

مفاهیم - جلسه 33

آرای بزرگان در اینکه آیا جمله مشتمل بر غایت مفهوم دارد ؟

دیدن درس...
۲,۶۰۰ بازدید