pic
pic
حجیت رویت هلال با چشم مسلح
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۷:۵۲

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

ادامه مطلب

۱,۵۴۷ بازدید

حجیت رویت هلال مرجع در صورت عدم اطمینان مقلد
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۷:۵۲

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟

ادامه مطلب

۱,۵۴۷ بازدید

تقلیدی بودن اثبات حلول اول ماه شوال
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۷:۵۲

آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي است؟

ادامه مطلب

۱,۲۶۴ بازدید

حجیت رویت هلال برای یک مرجع برای مقدلین مراجع دیگر
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۷:۵۲

اگر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم است از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟

ادامه مطلب

۱,۳۷۱ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۷:۵۲

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

ادامه مطلب

۱,۳۹۵ بازدید