pic
pic
علت اختلاف در رویت هلال در کشورهای هم افق
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۱۳

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

ادامه مطلب

۱,۲۰۷ بازدید

حجیت رویت هلال برای مناطق دارای شب مشترک
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۱۳

آيا منظور از شب مشترك بين دو نقطه اين است كه در لحظه رويت، هر دو نقطه شب باشند يا اينكه در هر زماني از شبانه روز، شب مشترك داشته باشند كافي است؟ در صورت دوم تقريبا همه كره زمين به جز نقطه مقابل در آن طرف كره ( جاهايي كه با هم 12 ساعت اختلاف افق دارند )داراي شب مشترك هستند. آيا در اين صورت رويت در يك جا براي بقيه نقاط زمين كفايت مي كند؟

ادامه مطلب

۱,۲۱۸ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۱۳

لطفا بفرمائيد چنانچه در کشورهاي همجوار ايران ماه رويت شود آيا در ايران مقلدين شما ميتوانند عيد را بر گزار کنند؟

ادامه مطلب

۱,۲۰۲ بازدید

معنای هم افق بودن شهرها در رویت هلال ماه
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۱۳

مقصود از هم افق بودن شهرها و بلاد در رؤيت هلال چيست؟

ادامه مطلب

۱,۳۶۶ بازدید

ملاک ثبوت هلال ماه رمضان در شهرهای مختلف
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۱۳

بر فرض ثبوت هلال شرعي در يك منطقه آيا اين ثبوت براي ديگر مناطق معتبر است يا خير؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، اين اعتبار تا چه حدي است؟

ادامه مطلب

۱,۰۵۵ بازدید