pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
İzdivac və evlənmək məsələsi
Tarixində 03 August 2020 & Saat 16:24

Sual: İzdivac məsələsinin həlli və bu sahədə yaranmış çətinlikləri aradan aparmaq üçün hansı təlimatı tövsiyə buyurursunuz?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) Sübh namazı kimi iki rükət namaz qılsın. Namazdan sonra həzrət Zəhranın (əleyha salam) təsbihatını zikr etsin və yaxşı olar alnını səcdəyə qoyub 14 dəfə salavat çevirsin. Ondan sonra 100 dəfə desin: «اللهم خِرلِی و اختَرلِی» (Əllahummə xirli vəxtər li). Daha sonra yenidən 14 dəfə salavat çevirsin. İnşaəallah-taala bu namazı və namazdan sonrakı duanı müxtəlif günlərdə təkrar etsin ki, Allah-taala izdivac məsələsinə yol açsın.

Həmçinin, həzrət Zəhradan (əleyha salam) “istiğasə” (yardım istəmək) namazı qılsın. Bu namazın yerinə yetirilmə qaydası, necə ki, dəyərli “Məfatihul-cinan” kitabında qeyd edilibdir, belədir: İki rükət namaz qılıb namazdan sonra 3 dəfə təkbir desin və həzrət Zəhranın (əleyha salam) təsbihini zikr etsin. Sonra səcdəyə gedib 100 dəfə desin: «یا مولاتی یا فاطمة اغیثینی» (Ya məvlati! Ya Fatimətu, əğisini). Sonra sağ üzünü yerə qoyub yenidən 100 dəfə desin: «یا مولاتی یا فاطمة اغیثینی». Sonra səcdə edib həmin zikri 100 dəfə səcdə halında desin. Daha sonra sol üzünü yerə qoyub bu zikri 100 dəfə desin. Sonra yenidən səcdəyə gedib o zikri 110 dəfə səcdədə deyib öz hacətini xatırlasın.

1332 Görüş