سوال خود را بپرسید

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۸

آيا براي غسل ارتماسي بدن بايد کاملا خشک باشد؟

پاسخ :

خير لازم نيست.

کلمات کلیدی :

غسل غسل ارتماسي ارتماسي ترتيبي خشک بودن بدن

۲,۳۷۹