pic
pic
نماز زير سقف يا چادر غصبي
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۰۹

نماز خواندن در زير سقف و چادر غصبي و يا خانه‌‌اي كه بعضي از ديوارهاي آن غصبي است چه حكمي دارد؟

اشکال ندارد.

۸۶۶ بازدید