pic
pic
اجازه زن از شوهر براي مصرف نفقه
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۴:۰۲

آيا زن هر پولي که از شوهر مي‌‌گيرد بايد شوهر در نحوه خرجش راضي باشد؟ يعني زن هيچ حقي بر روي پولي که از شوهر مي‌‌گيرد ندارد؟ نفقه و حق و حقوق زن چطور است؟

فقط به اندازه نفقه‌‌اش مي‌‌تواند بدون رضايت شوهر خرج کند و در باقي مصارف، اجازه شوهر شرط است.
بلي اگر شوهر چيزي را به زن هديه کند، اختيار آن با زن است و اجازه شوهر براي مصرف آن لازم نيست.

۸۸۴ بازدید