فرض سؤال، آیا پرداخت هزینه‌ی تحصیل از مصادیق نفقه‌ی زوجه محسوب می‌گردد، تا زوج ملکف به پرداخت آن شود؟"/> مخارج تحصيل زوجه، جزء نفقه نيست - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
مخارج تحصيل زوجه، جزء نفقه نيست
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۹

در صورت ناشزه تلقی نشدن زوجه در فرض سؤال، آیا پرداخت هزینه‌ی تحصیل از مصادیق نفقه‌ی زوجه محسوب می‌گردد، تا زوج ملکف به پرداخت آن شود؟


خیر مخارج تحصیل زوجه، جزء نفقه محسوب نمی‌شود.

۷۶۷ بازدید