pic
pic
عدم نشوز زوجه با امتناع از تفتيش و تجسس در امور شخصي
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۳۱

با توجه به آیات و روایات اسلامی درباره‌ی حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس، تفتیش، ممنوعیت استراق سمع و عناوین مشابه دیگر، چنانچه مردی قصد بررسی و چک کردن و یا کنترل حسابهای بانکی، ایمیل شخصی و یا تلفن همراه زوجه و امثال آن را داشته باشد و زوجه از این امر امتناع کند، آیا امتناع زوجه به شرح مذکور باعث ناشزه تلقی شدن وی خواهد گردید؟


خیر از موارد نشوز نیست.

۱,۰۳۳ بازدید