pic
pic
عدم نشوز زوجه با مخالفت با امر شوهر به عدم ملاقات با بستگان
در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۴۷

چنانچه مردی مخالفت خود را با خروج زوجه از منزل به قصد ملاقات با والدین و اقوام و خویشاوندان زوجه اعلام کرده باشد، لکن زوجه با استناد به لزوم رعایت حق حریم خصوصی و معاشرت و ارتباط با بستگان و یا آشنایان، به این مخالفت زوج توجهی نکند و به قصد ملاقات و دیدار با نامبردگان، منزل مشترک را ترک کند، آیا اطلاق عنوان ناشزه بر زوجه‌ی مذکور صحیح می‌باشد یا خیر؟

ادامه مطلب

۶۹۴ بازدید

عدم نشوز زوجه با امتناع از تفتيش و تجسس در امور شخصي
در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۴۷

با توجه به آیات و روایات اسلامی درباره‌ی حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس، تفتیش، ممنوعیت استراق سمع و عناوین مشابه دیگر، چنانچه مردی قصد بررسی و چک کردن و یا کنترل حسابهای بانکی، ایمیل شخصی و یا تلفن همراه زوجه و امثال آن را داشته باشد و زوجه از این امر امتناع کند، آیا امتناع زوجه به شرح مذکور باعث ناشزه تلقی شدن وی خواهد گردید؟

ادامه مطلب

۷۱۸ بازدید

شرايط مرد ناشز
در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۴۷

مصاديق مرد ناشز را بفرمائيد.

ادامه مطلب

۸۹۴ بازدید