pic
pic
عدم نشوز زوجه با مخالفت با امر شوهر به عدم ملاقات با بستگان
در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۵۹

چنانچه مردی مخالفت خود را با خروج زوجه از منزل به قصد ملاقات با والدین و اقوام و خویشاوندان زوجه اعلام کرده باشد، لکن زوجه با استناد به لزوم رعایت حق حریم خصوصی و معاشرت و ارتباط با بستگان و یا آشنایان، به این مخالفت زوج توجهی نکند و به قصد ملاقات و دیدار با نامبردگان، منزل مشترک را ترک کند، آیا اطلاق عنوان ناشزه بر زوجه‌ی مذکور صحیح می‌باشد یا خیر؟


در این فرض نیز عنوان ناشزه صادق نیست والله العالم.

۱۴۸ بازدید

عدم نشوز زوجه با امتناع از تفتيش و تجسس در امور شخصي
در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۵۹

با توجه به آیات و روایات اسلامی درباره‌ی حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس، تفتیش، ممنوعیت استراق سمع و عناوین مشابه دیگر، چنانچه مردی قصد بررسی و چک کردن و یا کنترل حسابهای بانکی، ایمیل شخصی و یا تلفن همراه زوجه و امثال آن را داشته باشد و زوجه از این امر امتناع کند، آیا امتناع زوجه به شرح مذکور باعث ناشزه تلقی شدن وی خواهد گردید؟


خیر از موارد نشوز نیست.

۱۴۲ بازدید

شرايط مرد ناشز
در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۵۹

مصاديق مرد ناشز را بفرمائيد.

مرد اگر حقوق واجب زن، از قبيل نفقه و هم خوابي را رعايت نکند ناشز مي‌‌شود و زن مي‌‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند.

۴۱۸ بازدید