سوال خود را بپرسید

۰۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۰

بنده وامي به مبلغ ده ميليارد ريال براي کارخانه توليدي ميخواهم بگيرم. استدعا مي‌‌شود بنا بر فرضيه‌‌هاي مذکور پاسخ فرماييد: ۱- کارخانه اگر با مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان فعلا راه‌‌اندازي شود و مابقي مبلغ وام را در جهت ديگري مثل ساخت و ساز خانه يا هر سرمايه‌‌گذاري ديگر استفاده شود، حرام است يا خير؟ ۲- اگر کارخانه با مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان ايجاد شود و مابقي پول وام را با نيت و قصد قرض از کارخانه در جهت ديگر سرمايه‌‌گذاري کنم و پس از چند مدت مثلا ۶ ماه يا يکسال، دو سال بعد اصل ما بقي وام را که با نيت قرض از کارخانه برداشته بودم، به کارخانه برگردانم، اولا اينکار صحيح است يا خير؟ بر فرض صحيح بودن سود حاصله از مبلغ قرض مابقي وام حلال است يا خير؟ ۳- اگر کل مبلغ وام را پس از دريافت وام و با شرط رضايت گرفتن از بانک وام دهنده در جهت ديگري بجز موضوع وام بکار ببندم، چه حکمي دارد؟ ۴- در صورت جايز نبودن تمامي موارد فوق، استدعا دارد يک راه حل شرعي بيان فرماييد که اينجانب دچار حرام نشوم.

پاسخ :


اگر بانک پول را به عنوان قرض بدهد، مشروط به اينکه در مورد خاصي مثل کارخانه بکار رود، چنانچه در غير اين مورد شرط، عمل کنيد و معاملاتي را انجام دهيد، اگر چه کار حرام انجام داده و تخلف از شرط نموده‌‌ايد، اما معاملات صحيح است و بانک مي‌‌تواند از خيار تخلف شرط استفاده نمايد.

اما اگر پول را به عنوان مضاربه دهد، صرف آن در غير موردي که بانک گفته است جايز نيست و هرچه که از آن سود حاصل شود، تماما براي بانک مي‌‌باشد.

کلمات کلیدی :

وام مصرف وام خلاف قرارداد وام وام بانکي وام مشروط

۲,۳۵۳