سوال خود را بپرسید

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۹

با توجه به اینکه الان باب شایعات در فضای مجازی علی نسبت به مسائل دینی و اعتقادی گشوده شده و از آنجا که حضرتعالی تبحر کافی در مسائل مهدویت داشته‌‌اید، نظرتان در رابطه با تطبیق مسائل پیش آمده در رابطه با بیماری، بر آخرالزمان و شمردن این اتفاق از علائم ظهور که بر زبانها جاریست، چیست؟

پاسخ :

علائم ظهور از امور توقیفی است و باید به آنچه که در منابع معتبر آمده اکتفا شود و بر حسب متون دینی حوادث این زمان از علایم ظهور شمرده نشده است. بنابراین اضافه نمودن از مصادیق قول بغیر علم و بلکه از موارد تحریف دین است.
چنین حوادث و بلاها و امراضی در طول تاریخ مکررا با شدت و ضعف محقق شده و به هیچوجه نمیتوان آن را به عنوان یکی از علائم ظهور و یا قریب الوقوع بودن آن دانست.
از علائم انتظار واقعی آن است که از تحریف دین جلوگیری شود و ذهن جامعه و جوانان را بدون دلیل متوجه امور غیر واقعی ننماییم و هر حادثه ای ولو عجیب و سهمگین را نمیتوان از علائم ظهور دانست.

کلمات کلیدی :

علائم ظهور کرونا بلایا و امراض

۱,۷۳۲