سوال خود را بپرسید

۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۹

آیا وام یک میلیون تومانی دولت به 23 میلیون خانوار با دوازده درصد سود صحیح است؟ آیا این وام ربوی نیست؟ آیا دولت دست به یک ربای آشکار نزده است؟ آیا این وام جامعه اسلامی را سوق به رباخواری نمی دهد؟

پاسخ :

چون یارانه به عنوان قرض داده نمیشود بنابر این چنانچه دولت مبلغ یک میلیون را به عنوان تسهیلات بدهد و در اینده با حساب اضافه از یارانه مردم بردارد عنوان ربا را ندارد توجه به این نکته لازم است که چنانچه قانون جدیدی مبنی بر عدم پرداخت تصویب شود، با ندادن  یارانه بدهکار به مردم نمیشود پس مسئله قرض و ملکیت مردم مطرح نیست و یارانه تسهیلی برای مردم است بنابراین فرض سوال ربا نیست.

کلمات کلیدی :

وام ربا کرونا وام دولتی وام ربوی یارانه

۲,۴۲۹