سوال خود را بپرسید

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۰

پول فطریه در بانک است. آیا میتوانم فطریه را در نظر بگیرم و بعد به فقیر بدهم؟

پاسخ :


اشکالی ندارد، نیت کنید به مقدار فطریه ملک فقیر باشد و به قبض او برسانید.

کلمات کلیدی :

فطریه زکات فطره فقير فطره در بانک فطره در حساب بانکی

۷۵۰