سوال خود را بپرسید

۰۷ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۴۷

آيا خروج زن از منزل، بدون اجازه همسرش شرعاً اشكال دارد؟

پاسخ :


زن نمی‌تواند بدون اجازه از خانه شوهر خارج شود، مگر در موارد ضرورت که در کتاب جامع المسائل به همه آن موارد اشاره شده است مراجعه فرمائید.

کلمات کلیدی :

خروج زن از خانه اجازه شوهر برای خروج از منزل

۲,۰۵۱