اذن پدر در عقد موقت دختر باکره
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۱۷

مي‌دانم که براي صيغه دختر، بايد رضايت والد وجود داشته باشد. حال اگر طرف ازدواج نکرده باشد، اما دختر(باکره) هم نباشد، تکليف چيست؟ اگر مشابه مورد بالا، يک نفر را صيغه خوانده باشم، تکليف چيست؟

چنانچه دختر باکره نباشد، اجازه پدر لازم نیست و در هر صورت، اگر بدون اجازه خوانده شده، آثار عقد صحیح بر آن مترتب است.

۶۰۰ بازدید