سوال خود را بپرسید

۰۹ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۴

با توجه به اينکه در بعضي از فروشگاه‌ها، ماهي بصورت مرده يا يخ زده موجود است، آيا خريدن و خوردن اين ماهيها اشکال دارد يا خير؟

پاسخ :

باید احراز شود که خارج از آب از بین رفته است.

کلمات کلیدی :

خوردن ماهی یخ زده شرط حلال بودن ماهی

۲,۴۹۹