pic
pic
شیوه مطالعه و تذکر اخلاقی
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۴

به نظر شما بهترين و مناسب ترين روش مطالعه براي درک و فهم مطالب و بخاطر سپردن آنها چيست؟ و در ضمن، اگر امكان دارد بنده را نصيحتي بفرماييد تا آن را چراغ راه و زندگي‌ام قرار دهم.


قطعا می‌دانید روش مطالعه در علوم مختلف، مختلف و متعدد است و به نظر می‌رسد در هر علمی باید روش دقیق مرتبط با آن را کشف و از آن استفاده نمود. گرچه نمی‌توان منکر برخی از امور مشترک شد. در حین مطالعه لازم است ذهن از اشتغال به سائر مسائل که مرتبط با مورد مطالعه نیست خالی باشد، باید کاملا ذهن و فکر و قوای خود را متمرکز کنید، گوئی هیچ کاری و هیچ وظیفه‌ای غیر از درک و فهمیدن مطلب مورد نظر را ندارید.
باید با عشق وعلاقه در این میدان وارد شوید و بدانید در طول عمر دیگر موفق به تمرکز در مورد نظر نمی‌شوید. باید برای مطالعه ارزش قائل شوید و نشانه آن این است که از مطالعه نمودن لذت ببرید و احساس خستگی و بیهودگی ننمائید. 
قبل از آنکه به دنبال سپردن مطالب به ذهن و حافظه باشید، به دنبال فهمیدن و دقت در آن باشید. باید مطالب بسیار سنگین و مهم علمی را در مقابل ذهن خود کوچک و ساده فرض کنید و ذهن خودتان را بسیار قویتر از آن بدانید. لازم است نسبت به هر مطلبی فکر کنید و ذهن خود را فعال نمائید. مطالب علمی را تجزیه و تفکیک کنید و مقدمات را از یکدیگر کاملا جدا کنید در ارتباط مقدمات با یکدیگر فکر کنید.
چنانچه به آنچه ذکر شد موفق شوید، سپردن مطلب به حافظه و منتقل نمودن بسیار آسان و زمان آن کوتاه می‌شود. در مطالب علمی به دنبال درک حقائق باشید نه به جمع مطالب و ذخیره کردن مطالب دیگران. بدانیم در هر زمینه‌ای حقیقت ماورای خطوط و رسوم و مطالب ظاهری است و باید به دنبال رسیدن به باطن از طریق ظاهر باشیم.
با طهارت که نورانی کننده ذهن و قلب است وارد شویم و از خداوند برای فهم اسرار علمی و حقایق دینی استمداد جوئیم. بنده خود را کمتر از آن می‌دانم که نصیحت کنم، اما می‌دانید که در عالم هیچ اشتغالی بهتر و لذیذتر از علم و زیباتر از پرداختن به مسائل علمی نیست، از خداوند که منبع بی نهایت علم است بخواهیم که چراغ علم را در قلوب همه ما روشن فرماید.

۹۰۸ بازدید