pic
pic
مریضی طولانی مدت همسر، مجوز نزدیکی با مرد دیگر نمی‌‌شود
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۲ & ساعت ۱۸:۲۲

شوهر خانمی حدود ده سال پيش به سرطان دچار شده‌‌اند و در طي اين چند سال چندین بار جراحي انجام داده‌اند. چهارسال پيش بعد از جراحي ديگر قادر به نزديکي نبوده و با مراجعه به پزشک ايشان نيز تائيد کردند. دو سال پيش نيز بعد از آخرين جراحي، متاسفانه يک طرف کل بدن ايشان فلج شده و روي تخت بيمارستان بستري هستند.
چند ماه پيش این خانم با مردی آشنا می‌‌شود، ولي به خاطراعتقادات خود هيچ رابطه جنسي با او نداشته است. آيا با وجود اينکه این خانم در مدت چهارسال به علت مشکلات فوق الذکر با همسرش نزديکي نداشته‌‌، از نظر شرعي با خواندن صيغه محرميت با آقايي که جديدا آشنا شده، مي‌‌‌تواند رابطه نزديکي داشته باشد يا نه؟ آیا این عمل زنا می‌‌باشد؟ شخصی به او گفته است با شرايط تو، هيچ مشکلي از نظرشرعي نيست آیا اینگونه است؟

سوال دوم اين است که دکتر گفته شوهر این خانم بيشتر از يک سال زنده نمي‌‌ماند، لذا براي اينکه از حق و حقوق و ارث استفاده کند، نمي‌‌تواند طلاق بگيرد، لذا در صورتيکه با صيغه محرميت با اين آقا ارتباط داشته باشد، بعد از فوت شوهرش مي‌‌‌تواند با ايشان ازدواج کند يا نه؟


تا زمانی که همسر آن زن زنده است، زن شوهردار محسوب می‌‌شود و اگر با کسی عقد بخواند، حرام است و عقد آنها باطل است و اگر مسأله را بدانند، برای همیشه آن مرد بر آن زن حرام می‌‌شود و حکم این مسأله در رساله در بخش احکام نکاح؛ «عده‌‌ای از زنها که ازدواج با آنها حرام است»، بیان شده است. و این خانم اگر با کسی رابطه جنسی برقرار کند زنا می‌‌باشد.

اگر نمی‌‌خواهد طلاق بگیرد نمی‌‌تواند با کسی ازدواج کند. بعد از مرگ شوهر و تمام شدن عده وفات، می‌‌تواند با هرکسی که بخواهد ازدواج کند. خلاصه آنکه آنچه را که گفته اند ایشان با توجه به شرائطش می‌‌تواند با آن مرد نزدیکی کند، باطل و غیرصحیح است.

۲,۵۸۸ بازدید