pic
pic
نماز مسافری که بین دو شهر رفت و آمد می‌‌کند
در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۲ & ساعت ۱۵:۲۳

وطن شخصی شمال است، حدود يک سال بصورت قصد عشره(در تهران) به کار مشغول است، اخيرا دانشگاه قزوين قبول شده و هفته‌‌اي 2 روز را بصورت رفت و آمد به قزوين مي‌‌‌رود (2روز ساکن نمي‌‌شود) با توجه به اينکه به دليل رفت و آمد، به قزوين قصد عشره در تهران نيز نمي‌‌تواند، انجام دهد و فعلا هم تهران به دليل کاري ماندگار است. سؤال نماز و روزه او در تهران و در قزوين چگونه است؟


اگر در هر هفته حداقل یک  روز و یا در هر 9 روز حداقل یک مرتبه به مقداری مسافت شرعی  بین تهران و قزوین یا شهرهای دیگر رفت و آمد دارد، تا زمانی که چنین رفت و آمد دارد در حکم کثیر السفر است و در تهران و قزوین و نیز در مسافرت به شهرهای دیگر هر چند سفر زیارتی یا تفریحی باشد نمازش تمام است.

۱,۶۷۵ بازدید