pic
pic
سوالاتی در مورد نذورات هیئات مذهبی
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۹:۲۴

1. آيا ما اجازه داریم از سهميه برنج و مواد ديگر غذايي که براي تهيه غذاي نذري روز عاشورا بين هيات حسيني تقسيم مي‌‌گردد، در يک هيات پس انداز کنيم. و در روزهاي ديگر آن را مصرف نماييم. البته اين اقدام ما مورد رضايت اهالي و ساکنین و اعضاي هيات نباشد.

2. نگه داشتن گوسفند نذري که براي روز عاشورا به هيأت إهدا شده به منظور ذبح آن در روز هفتم شهادت امام حسین(ع) و توزيع غذاي نذري اشکالی دارد؟

3. پولي که مردم به نيت استفاده در مراسم عاشورا به هيات امناي مساجد اهدا مي کنند. آيا هيات امنا اين اجازه را خواهند داشت که آن پول را در مصارف ديگري هزينه نمايند.


1.اگر سهمیه برنج و مواد دیگر غذایی مخصوص برای روز عاشورا باشد، نمی‌‌تواند پس انداز کند و باید در روز عاشورا آن را مصرف کنند و اگر مخصوص روز عاشورا نباشد، در صورتی که برنج و مواد غذائی اضافه بر مصرف روز عاشورا باشد، پس انداز کردن اضافه بر نیاز روز عاشورا برای مثلا روز سوم یا هفتم اشکال ندارد.

2. گوسفند نذری که برای روز عاشورا به هیأت اهداء شده، نمی‌‌تواند بدون رضایت صاحب گوسفند، برای روز هفتم نگهداری کند و باید در روز عاشورا ذبح و مصرف شود.

3. مصرف کردن پول نذری که مردم به نیت استفاده در مراسم عاشورا به هیأت امناء می‌‌دهند، در امور غیر از عزاداری و عاشورا جایز نیست. مگر با اجازه صاحبان پول.

۱,۵۹۶ بازدید