pic
pic
حق نحله
در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۲:۱۶

زني شوهرش او را پس از ده سال زندگي مشترک در حالي که داراي سه فرزند است طلاق مي‌‌دهد آيا اين زن حق مطالبه نحله که در قانون مدني ايران آمده است را دارد، با توجه به اينکه اين زن پس از طلاق هم پشتوانه مالي ندارد؟ آيا دريافت مهريه به نرخ روز مانع دريافت نحله مطابق قانون مي‌‌شود؟


مهریه حق زن است چه شوهر طلاق بدهد یا ندهد زن می‌‌تواند مهریه‌‌اش را بگیرد.
اگر مرد، زن را طلاق داده زن همان مهریه‌‌ای را که در وقت عقد معین نموده است، می‌‌تواند از مرد بگیرد، اگر مهریه پول نقد معین شده است به احتیاط واجب نمی‌‌تواند بیش از آن مقداری که معین کرده است بگیرد و احتیاط آن است که مرد و زن در این مورد با هم مصالحه کنند و اگر مهریه طلا و اجناس دیگر معین شده است. همان چیزی را که مهریه قرار داده می‌تواند بگیرد و می‌‌تواند به نرخ روز قیمت آنها را بگیرد.

۱,۵۳۴ بازدید