pic
pic
تجسس از دختر و پسر و برخورد با مفاسد اجتماعی
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ & ساعت ۱۴:۱۸

1- گشت زني ونظارت در اماکن عمومي بعنوان مبارزه و برخورد با مفاسد اجتماعي براي بسيجيان يا غير آنان چه حکمي دارد؟

2- آيا تجسس از دختر وپسري که در اماکن عمومي با همديگر هستند در مورد محرميت وعدم محرميت آن دو جايز است؟(به بهانه شکل ظاهري)

3- اگر کسي ببيند که کارمندي در اداره، کار او را بر خلاف قانون انجام مي‌‌دهد، تکليفش چيست؟ با اينکه خودش اصلا درخواست خلاف قانون نداشته است؟


1.  چنانچه بر طبق ضوابط باشد و از آن تعدّی نشود جایز بلکه لازم است و باید این امر توسط کسانی انجام شود که قانونا مأموریت برای این امر دارند.

2. خیر، جایز نیست، مگر آنکه احتمال قوی دهید که نامحرم هستند و ارتباط آن‌ها غیر مشروع است.

3. باید به  مسئولین مربوط اطلاع دهید و خود او هم باید کار بر خلاف قانون را حتی برای خود نپذیرد که هر دو طرف آن غیر مشروع است، یعنی هم کسی که خلاف قانون انجام می‌دهد و هم کسی که این کار برای او است، در صورت علم و رضایت.

۱,۰۰۷ بازدید