pic
pic
بقاء بر تقليد مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني با اجازه فرزند ايشان
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۲:۴۶

آيا فرزند مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(جناب محمد جواد فاضل لنکراني) مرجع تقليد به شمار مي‌‌آيند؟ يعني ما اجازه داريم که با فتواي ايشان بر پدر مرحوم ايشان باقي بمانيم؟


1. حضرت آیت الله شیخ  محمد جواد فاضل لنکراني مجتهد مسلم می‌باشد و از اساتید معروف دروس خارج حوزه علمیه نیز می‌باشد و مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، حدود ده سال قبل از رحلتشان؛ اجتهاد آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکراني را تأیید و امضا نموده است.

2. اگر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) را أعلم می‌دانید، بر تقلید خود باقی بمانید و اگر مساوی با مراجع دیگر می‌دانید در این صورت نیز می‌توانید بر تقلید خود باقی بمانید و طبق فتوای آیت الله حاج شیخ جواد فاضل؛ مي‌‌توانيد در تمام مسائل بر تقلید خود باقی بمانید.

۲,۹۰۴ بازدید