سوال خود را بپرسید

۱۱ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۶

آيا مردي که با زن شوهرداري همبستر شده مي تواند بعدا با او ازدواج کند چيست؟ اگر از روي جهل به اين امر باشد؟( يعني بعد متوجه بشوند که مشکل داشته و حال همديگر را خواسته باشند). در صورتي که زن با شوهر خود مدت زيادي رابطه نداشته و شوهرش نفقه و خرجي به زن نمي‌‌داده و نيز شرابخوار بوده و به هيچوجه به پيامبر و اهل بيت و مسائل ديني اعتقاد نداشته و رسول خدا يا يكي از ضروريات دين را جدّاً انكار مي‌‌كند، در اين صورت حکم چيست؟

پاسخ :


هرچند به نظر مشهور مراجع زنا با زن شوهر دار سبب حرمت ابدی می‌شود، ولی به نظر حضرت آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، با هم حرام ابد نمی‌‌‌شوند، هرچند احتیاط مستحب است که با هم ازدواج نکنند، لیکن اگر بعد از طلاق و تمام شدن عده، با مردی که با او زنا کرده ازدواج کند، عقدشان صحیح است و زن و شوهر می‌شوند.

فرقی نمی‌کند از روی جهل به حکم زنا کرده باشند  یا از مسائل آگاه باشند و باز فرقی نمی‌کند  که شوهر زن، شراب خوار باشد یا مؤمن باشد.

البته اگر شوهر اول، پیامبر اسلام را از روی اختیار و عمداً انکار کند، مرتد حساب می‌شود، در این صورت، بودن زن با چنین شوهري حرام است و باید از او جدا شود و طلاق هم لازم نیست و عده وفات بگیرد و بعد از آن می‌تواند ازدواج کند.

کلمات کلیدی :

زنا با زن شوهردار روابط نامشروع ازدواج مرد و زن زناکار حرمت ابدی مرد و زن

۲۷,۵۶۰