سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹

بنده تا جايي كه بخاطر دارم عادت ماهيانه ام 7 روز تمام بوده است . به طوري كه اگر زودتر غسل مي كردم باز هم لكه هايي را اگر چه خيلي جزئي مي ديدم . اين ماه نيز روز هفتم را براي روزه نيت نكردم اما هيچ لكي نديدم آيا من مي بايست آن روز را روزه ميگرفتم ؟

پاسخ :

 فرض سوال اگر در روز هفتم و بعد از آن تا روز دهم هيچ لکي نديده باشيد بايد قضاي آن روز را بگيريد.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه احکام بانوان برای روزه اتمام عادت ماهیانه در زمان روزه

۱,۵۰۱