pic
pic
حکم وسواس در طهارت و نجاست و نماز
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۲۰:۱۲

خانمي هستم کثيرالشک در تمام زمينه‌‌ها و همينطور دچار وسواس فوق العاده شديد هستم. مثلا شک مي‌‌کنم با دست نجس چيزي را لمس کردم يا نه؟ شک مي‌‌کنم نمازم را خواندم يا خير؟ و...
در ضمن بخاطر اين شکها مدام حوادث گذشته را مرور مي‌‌کنم و در بيشتر موارد نمازم را دوباره مي‌‌خوانم و يا لباسي را مجدد مي‌‌شويم. مي‌‌خواستم بدانم
1. آيا بايد به اين همه شک اعتنا نمود يا خير(چه در مورد نماز و روزه و چه در موارد ديگر مربوط به نجس و پاکي)؟
2. آيا همانند نماز که در آن به شک بعد از محل نبايد اعتنا کرد، مي‌‌توان از اين حکم براي مسائل نجس و پاکي نيز استفاده کنم و ديگر مجددا وسيله يا لباسي را نشويم و به نجس بودن آن بعد از گذشت چند روز شک نکنم؟
3. من با اينکه مدام در حال شستشو هستم، چه با دست و چه با ماشين لباسشويي، ولي از پاک بودن لباسها مطمئن نمي‌‌شوم، که با توجه به رساله بايستي دوباره آنها را شست. ولي من از بس در حال شستشو هستم خسته شدم و اين احساس نجس بودن أشيا، هميشه با من است. فکر نکنيد آب کم مي‌‌ريزم، بخدا همسرم از اسراف آبي که مي‌‌کنم مدام شاکي است. آيا بايد به اين احساس توجه کنم و يا اينکه اين حکم در رساله شامل من نمي‌‌شود؟
4. بخاطر نجاستي که برطرف نمي‌‌شود، خداوند چه گناهي براي انسان مي‌‌نويسد کبيره يا صغيره؟

جواب تمام سوالات:
يقين کثير الشک اثري ندارد و گفته‌‌اش هم اعتبار ندارد.
در روايات زيادي آمده که شيطان مي‌‌خواهد از او اطاعت شود در صورتي که به امر شيطان گوش ندهيد و به وسوسه‌‌اش توجه نکنيد، شما را ترک مي‌‌کند.
بنابراين چاره ترک وسواس، تنها اعتنا نکردن به آن است و اگر به اين وسواسها که ممکن است لباس نجس باشد و يا ممکن نماز باطل باشد توجه نکنيد، عذاب نمي‌‌شويد و در آخرت از شما سؤال هم نمي‌‌شود که چرا به وسواس توجه نکرديد، بلکه به خاطر توجه به وسواس که سبب بدخلقي، عصبيت و اتلاف وقت و اسراف مال شما مي‌‌شود مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهيد گرفت.
پس وقت خود را به بيهوده کاري و توجه به وسواس هدر ندهيد.
مطمئن باشيد اگر به اين نکته توجه کنيد که در اسلام، مساله طهارت و نجاست به صورت بسيار آسان مورد توجه قرار گرفته، يعني قانون اصلي اين است تا نسبت به چيزي صد در صد يقين به نجاست آن پيدا نکنيد؛ آن چيز پاک است.
به علاوه مراد از يقين انسان‌‌هاي عادي و متعارف است و إلا يقين افرادي که متاسفانه اين مشکل را دارند هيچ اثر و اعتباري ندارد. بالاخره شما همه چيز را پاک بدانيد و مانند مردم معمولي عمل کنيد. يعني اگر شوهرتان گفتند که فلان چيز پاک شده، به گفته آنها اطمينان پيدا کنيد و وسواس به خرج ندهيد و بدانيد أئمه طاهرين(عليهم السلام) در مسأله پاکي و نجاست مانند مردم معمولي عمل مي‌‌کرده اند‌‌. ما هم براي موفقيت شما دعا مي‌‌کنيم.

۱,۱۸۴ بازدید

نحوه تطهير موکت نجس شده
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۴:۴۷

موکتي نجس شده که نمي‌‌توان آن را جابجا کرد. در لطفا بفرماييد چگونه آن را آب بکشيم و تطهير کنيم؟

پس از برطرف کردن عين نجاست، اگر با شلنگ، طوري روي آن آب بگيريد که آب آن را احاطه کند و در آن فرو برود پاک مي‌‌شود. بنابر احتياط واجب با فشاردادن يا وسيله‌‌اي، آب داخل آن را خارج کنيد.

۵۷۳ بازدید

نماز با لباسي که رنگ خون دارد
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۵۳

اگر لباس يا چيز ديگري که قبلاً خوني بوده، بعد از شستشو، آن خون بر طرف نشد، آيا با آن مي‌‌شود نماز خواند؟

در صورتي كه عين نجاست با شستن برطرف شده باشد مي‌‌توانيد با آن نماز بخوانيد و ماندن رنگ، اشكالي ندارد.

۶۲۸ بازدید

پاک شدن کف سالن نجس با آب کر
در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ & ساعت ۲۰:۲۱

کف سالن، سراميک فرش است، که راه آب يا همان چاه خروجي ندارد. مطمئنم اين سالن به بول و غيره نجس شده است. پس از آنكه عين نجاست را از آنجا برداشتيم و آب شلنگ را به آنجا وصل كرديم و آنجا را در برگرفت، طهارت تحقق مي‌‌يابد. اکنون آيا لازم و شرط است، که غساله آن را که به علت نبودن راه آب در سطح آن زمين به طور راکد جمع شده و در اصل؛ نجسي‌‌هاي محل نجسي را که عين نجاستش را برداشتيم، در خود حل و مستهلک کرده؛ ولي همچنان تشخيص بو و رنگ و مزه نجاست در آن(آب راکد) امکان پذير نيست را جمع آوري كنيم؟
و اگر لازم نيست؛ به چه دليل مي‌‌گوييد آن آبهاي شلنگي که به محل نجسي که عين نجاستش را برداشتيم برخورد مي‌‌کند و با حل و مسهلک کردن نجسي آن محل، در خودشان در حالت راکد که رنگ و بو و مزه نجاست را هم به خود نگرفته، مي‌‌ماند، پاک است؟


اگر بعد از برطرف شدن عين نجس از روي سراميک، آب متصل به کر روي جايي که نجس شده بگيرد و آب در حال اتصال به کر به تمام جاهايي که نجس شده برسد پاک مي‌‌شود و آبي که بعد از قطع آب متصل به کر مي‌ماند نيز پاک است. اين با آب قليل فرق مي‌کند و چون عين نجاست نبوده، آب، رنگ و بو و مزه نجاست نمي‌‌گيرد. نکته قابل توجه آن است که غساله، مربوط به آب قليل است و در آب کر ديگر موضوع و معنايي ندارد.

۸۲۷ بازدید

شیوه تطهیر فرش نجس
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۲:۵۱

در خانه ما قسمتي از فرش نجس شد. (سبب نجاست؛ رطوبت شلوار ناشي از محتلم شدن است). من پرسيدم براي اينکه بتوان آن قسمت را پاک کرد بايد چه کار کنم؟ به من گفتند بايد تشتي زير فرش قرار داد و روي فرش آب ريخت تا آب از آن طرف فرش خارج شود. چند هفته گذشت و روي فرش رفت و آمد انجام شد. بعد از چند هفته من براي انجام اين کار زير فرش تشتي قرار دادم و به وسیله يک پارچ پر از آب، آب را روي فرش ريختم، ولي از آنجايي که آب ريخته شده به سرعت از فرش خارج نشد، آبي که روي آن قسمت از فرش جمع شده بود به قسمت‌هایی ديگر از فرش سرایت کرد. آيا آن قسمت‌هایی که آب به آنجا سرایت کرده هم نجس شد؟
من سه يا چهار مرتبه آب روي آن قسمت از فرش که چند هفته پيش نجس شده بود ريختم و هر بار صبر کردم که آب جمع شده در سطح فرش از نظر ديد من خارج شود (و آب پايين رود)، سپس به خيال اينکه آب از فرش خارج شده و به درون تشت زير آن ريخته شده، آب ريختن را پايان دادم و تشت را از زير فرش خارج کردم، ولي ديدم آب درون تشت، بسيار کمتر از آبي است که من روي فرش ريختم. من قبل از خارج کردن تشت از زير فرش به خيال اينکه فرش کاملاً تميز شده با دست و پای خيس، که ناشي از آن آب‌های سرایت کرده بود، چند بار مسير بين آن قسمت از خانه تا آشپزخانه را رفتم. حال اگر دست و پاي من نجس بوده، يعني فرش و موکت‌های ديگر را هم به همين راحتي نجس کردم؟

در فرض سؤال فرش پاک شده است. همین که سه یا چهار بار آب ریخته‌اید و مقداری از آن خارج شده است، کافی است.

۷,۵۷۱ بازدید