pic
pic
خوردن شراب
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۰:۱۳

آيا با خوردن شراب، انسان جنب مي‌‌شود و غسل واجب مي‌‌گردد؟


با خوردن شراب، انسان جنب نمی‌شود و غسل واجب نمی‌شود، لیکن شراب نجس است و خوردن آن حرام است، اگر کسی شراب خورده است باید فوراً توبه کند. اگر توبه نکند تا چهل روز نمازش قبول نیست در حالي که باید نمازهایش را نیز بخواند.
... ادامه مطلب

۱,۶۳۲ بازدید

نحوه تشریع حرمت شراب
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۸:۲۰

اسلام براي تحريم شراب در ميان مسلمانان صدر اسلام، از روش تربيت تدريجي استفاده کرد و به ترتيب با آيات 67 نحل و 43 نساء و 219 بقره و 90 مائده شراب و شراب خواري را حرام شمرد. حال سؤال اين است که:

1- اولين آيه، يعني آيه 67 سوره نحل چند سال پس از بعثت نازل شد؟

2- فاصله بين نزول اين چهار آيه فوق چه مقدار بوده؟

3- مهمترين آيه تحريم شراب که 90 مائده مي باشد، چند سال پس از بعثت نازل شده؟


ظاهرا تمام آیاتی که شراب را حرام نموده است، در سال چهارم هجرت(هفدهم بعثت) نازل شده است، اما اینکه فاصله بین نزول هرکدام از این آیات چه مقدار بوده است روشن نیست.
... ادامه مطلب

۱,۴۲۱ بازدید