بخش "تقلید" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
جواز تقلید از حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته)
در تاریخ ۰۳ مهر ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۳۴

بنده تا الان مرجع تقلید مشخصی نداشتم.
الان با توجه به تحقیقاتی که داشتم، متوجه شدم آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی جزء مجتهدین می‌‌باشند. با دفتر پدر مرحوم ایشان تماس گرفتم، فرمودند ایشان مجتهد هستند و میتوانم برای سؤالات شرعی به ایشان مراجعه کنم.
اما همه می‌‌گویند اگر تشخیص بدهم ایشان أعلم هستند میتوانم تقلید کنم.
الان من باید چیکار کنم؟ چگونه بفهمم ایشان أعلم هستند؟
در ضمن برای بدست آوردن رساله و یا استفتائات ایشان باید چکار کنم. چون می‌‌‌خواهم از ایشان تقلید کنم.


١. شرط أعلميت، بين فقهاء محل اختلاف است، برخي واجب مي‌‌دانند و برخي احتياط وجوبي مي‌‌كنند و برخي به نحوِ اولويت و رجحان قائلند.
در اين مسئله شما ابتدا بايد يك مجتهدي را انتخاب كنيد و اگر نظر آن مجتهد آن باشد كه بايد از أعلم تقليد كنيد، آنگاه از أعلم جستجو نماييد و چنانچه نظر آن مجتهد اينگونه نبود، مي‌‌توانيد از مجتهدي تقليد نماييد كه حتي يقين به عدم أعلميت او داريد.
٢. آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني أعلميت را در تقليد معتبر نمي‌‌دانند.
نتيجه آنكه چنانچه در اين مسئله از نظر ايشان تبعيت كرديد، مي‌‌توانيد در همه مسائل از ايشان تقليد نموده ولو اينكه اعلميت ايشان برای شما ثابت نباشد.
٣. ايشان رساله‌‌ توضیح المسائل منتشر ننموده‌‌اند و مي‌‌توانيد از طريق وب سايت اینترنتی ایشان، نظرات ايشان را جويا شويد.

۸۴۱ بازدید

ازدياد مراجع تقليد و تفاوت نظرات و فتاوا
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۴ & ساعت ۱۸:۳۶

علت اينکه در عرصه فقهي و مرجعيت در عصر فعلي، دچار ازدياد و تکثّر فقيه جامع الشرائط و مرجع تقليد بوده و در کل عالم؛ مرجعيت فقهي واحد نداريم چيست؟
آيا تکثر و ازدياد مراجع تقليد و تفاوت نظرات و فتاوا در بعضي از مسائل فقهي، بي نظمي در جامعه فقهي و فقاهت به وجود نمي‌‌آورد؟
اگر مقام مرجعيت فقهي با نظر مراجع تقليد در کل عالم دست يک نفر بود بهتر نبود، چون يک وحدت آراء و فتاوا و نظم در جامعه فقهي تشيع دوازده امامي رخ مي‌‌داد؟


جواب اين سوالات نياز به بررسي تفصيلي و طولاني دارد، اما به صورت اجمال به برخي نکات اشاره مي‌‌شود:
1- مجتهدين به عنوان متخصصين دين مطرح هستند و ترديدي نيست که هرچه افراد متخصص در اين امر بيشتر باشند، براي حفظ دين مفيدتر خواهد بود. 
بايد توجه نمود که با اين همه تعدد و کثرت، هنوز بسياري از زواياي دين و ابعاد آن مجهول است. در فقه مي‌‌توان گفت با اين همه تحقيقات هنوز يک دهم آن بروز يافته و اکثر آن خام باقي مانده است.
2 - هر يک از مجتهدين خود را أعلم از ديگران مي‌‌دانند و اين نه از باب هوس و خودخواهي باشد، بلکه نتيجه طبيعي و قهري اجتهاد است.
3 - مردم براي عمل به احکام، بايد بين خود و خدا حجت داشته باشند و اين امر به عهده خود آنان گذاشته شده، که مراجعه نمايند و حجت را پيدا نمايند. 
مردم بايد با تحقيق و شناخت، از يکي از آنان تقليد نمايند. روشن است که اگر مردم با دقت و تحقيق اين کار را انجام دهند، دايره کثرت کمتر خواهد شد. 
اگر بگوييم فقط يک نفر، آنگاه دايره تحقيق در دين بسيار ضعيف خواهد شد. اينکه در روايت آمده که در زمان غيبت به «رواة احاديث»(که همان فقهاء جامع الشرايط هستند)، رجوع کنيد، يکي از جهاتش همين است که افراد متعددي به عنوان کارشناس دين در دين تحقيق کنند و اظهار نظر نمايند و مردم با تحقيق هر کدام را خواستند انتخاب کنند. 
بنابراين تکثير مجتهدين موجب بي نظمي نخواهد شد، چرا که هر فردي بر اساس نظر مجتهد خود عمل مي‌‌کند و عمل او مزاحم با عمل ديگري نخواهد بود. 
4- مردم بر طبق هر نظر که عمل نمايند عمل آنان نزد خداوند متعال مقبول خواهد بود، چون داراي حجت هستند. مسأله بي نظمي در فرضي است که يکي از اينها مورد قبول باشد و بقيه مورد قبول نباشد.

۸۲۱ بازدید

بقاء بر تقليد مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني با اجازه فرزند ايشان
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۲:۴۶

آيا فرزند مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(جناب محمد جواد فاضل لنکراني) مرجع تقليد به شمار مي‌‌آيند؟ يعني ما اجازه داريم که با فتواي ايشان بر پدر مرحوم ايشان باقي بمانيم؟


1. حضرت آیت الله شیخ  محمد جواد فاضل لنکراني مجتهد مسلم می‌باشد و از اساتید معروف دروس خارج حوزه علمیه نیز می‌باشد و مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، حدود ده سال قبل از رحلتشان؛ اجتهاد آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکراني را تأیید و امضا نموده است.

2. اگر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) را أعلم می‌دانید، بر تقلید خود باقی بمانید و اگر مساوی با مراجع دیگر می‌دانید در این صورت نیز می‌توانید بر تقلید خود باقی بمانید و طبق فتوای آیت الله حاج شیخ جواد فاضل؛ مي‌‌توانيد در تمام مسائل بر تقلید خود باقی بمانید.

۱,۴۶۳ بازدید

تغییر مرجع تقلید
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۱:۱۹

در صورتي که مرجع تقليد را خود شخص انتخاب نکرده باشد و همچنين مرجع تقليد اعلم ديگري را در نظر داشته باشد، ميتوان مرجع را تغيير داد؟
يا حتما بايد با نظر مرجع تقليد اين کار را انجام داد؟


اگر هنوز مرجع تقلید انتخاب نکرده باشد، تغییر مرجع تقلید حساب نمی‌‌شود و از مرجعی که به نظر مقلد اعلم از دیگران است تقلید کند و لازم نیست با نظر مرجع خاصی این کار رابکند؛ بلکه با قصد تقلید، به فتوای مرجع أعلم زنده عمل کند صحیح است.

۱,۰۰۵ بازدید

کلید واژه ها: تغییر مرجع تقلید تقلید
تقلید همزمان از چند مرجع تقلید
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۱:۱۸

آيا امکان دارد شخصي از چند مرجع تقليد بطور همزمان تقليد کند؟


تقلید همزمان از چند مرجع، یعنی تبعیض در تقلید ابتدائا، در صورتی که چند مرجع را مساوی دراعلمیت بداند و گمان به اعلم بودن یکی از مراجع نباشد، اشکال ندارد و می‌‌تواند مسائل مربوط به یک باب را از یک مجتهد اعلم و مسائل باب های دیگر را از مجتهداعلم دیگر تقلید کند، لیکن اگر دربین مراجع یکی را اعلم بداند یا گمان به اعلم بودن مرجع خاصی داشته باشد نمی‌‌تواند از چند مرجع تقلید کند بلکه باید از مجتهدی که اعلم است تقلید کند.

۱,۱۶۷ بازدید