زمان گفتن اذان ظهر
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۴۳

در محل ما اذان نماز ظهر را يک ساعت بعد از زوال آفتاب مي‌‌گويند. آيا اينطور صحيح است يا اذان را همان وقت زوال آفتاب بايد گفت؟

اذان باید در اول وقت نماز ظهر یعنی زمانی که آفتاب در وسط آسمان می‌رسد و سایه به طرف مغرب شروع به برگشت می‌کند، گفته شود.

۷۸۹ بازدید