pic
pic
زمان گفتن اذان ظهر
در تاریخ ۰۱ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۴:۳۶

در محل ما اذان نماز ظهر را يک ساعت بعد از زوال آفتاب مي‌‌گويند. آيا اينطور صحيح است يا اذان را همان وقت زوال آفتاب بايد گفت؟

اذان باید در اول وقت نماز ظهر یعنی زمانی که آفتاب در وسط آسمان می‌رسد و سایه به طرف مغرب شروع به برگشت می‌کند، گفته شود.

۱,۰۹۷ بازدید