pic
pic
نحوه بجا آوردن نماز و روزه قضا
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۱:۳۲

در طول 15 سال، چندين روزه قضا دارم و از ده تا 15 روز بيشتر نيست. شايد از يک سال 3 روز و سال ديگر 2 روز نگرفته باشم، که البته آن روزه‌‌ها را از روي عمد نخورده‌‌ام. مي‌‌خواستم قضاي روزه‌‌هايم را بگيرم و آن طور که مي‌‌دانم بايد کفاره بپردازم. ولي من نمي‌‌دانم چقدر مي‌‌شود و نيت روزه‌‌ها را چطور بگويم.
سوال ديگر اينکه من در اين 15 سالي که نماز و روزه واجب شده است، نمازهاي قضاي زيادي دارم که نگرفته‌‌ام، بخصوص نماز صبح. مي‌‌خواهم قضاي نمازهاي قضا شده را بجا آورم، اما نمي‌‌دانم چه مقدار است و چطور نيت کنم.
لطفا راهنمايي کنيد.


اگر قضای روزه را تا ماه رمضان سال بعد آن نگیرید، علاوه بر قضاي آن روزه، برای هر روز بايد یک مد(750گرم) طعام نیز  به فقیر بدهید.

اگر نمی‌دانید ده روز روزه قضا دارید یا 15 روز، همان مقدار یقیني را که ده روز است بگیرید کفایت می‌کند. و برای همان ده روز برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهید. اگر بتوانید 15 روز را روزه قضا بگیرید بهتر است. و نيت آن هم، «روزه‌‌ي قضاي ماه رمضان» است.

در مورد نمازهايي که از شما قضا شده است نيز آن مقدار را که مطمئن هستيد قضا شده بخوانيد کفايت مي‌‌کند، مثلا نمي‌‌دانيد 20 نماز قضا داريد يا 30 نماز، همان 20 روز را بخوانيد کفايت مي‌‌کند. نيت آن هم، به نيت قضاي همان نمازي که قضا شده است.

۱,۶۴۶ بازدید

حکم کسی که نمی‌‌داند چند روز نماز و روزه قضا دارد
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۱:۳۲

من نمي‌دانم چند روز نماز و روزه قضا دارم، براي انجام فريضه چکار کنم؟

هر مقداری را که یقین دارید باید قضا کنید.

۱,۰۶۸ بازدید