اجبار آزمايش ايدز و HIV به عنوان شرط استخدام
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۲:۱۷

اجبار آزمايش HIV و ايدز براي استخدام موقت يا دائم مي‌‌تواند به عنوان يكي از شروط استخدام لحاظ شود؟

مانعي ندارد.

۵۵۸ بازدید