خواستگاری از دختری که در عقد موقت دیگری است
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۵۳

دختری ازدواج موقت کرده است. ولي پدر دختر گفته اگه خواستگار بهتر آمد، دخترم را به عقد دايم خواستگار جديد در مي آورم.
اکنون آیا خواستگار آمدن براي دختر گناه است؟
حضور دختر در مراسم خواستگاري گناه است؟


همانطور که در عقد دائم، خواستگاری به صورت کنایه یا تصریح با واسطه یا بدون واسطه جایز نیست، در عقد موقت هم همین طور است و تا مادامی که مدت تمام نشده باشد این کار جایز نیست.

آری بعد از اتمام مدت و قبل از اتمام عده، به صورت کنایه می‌توان خواستگاری نمود، اما به صورت تصریح فقط اختصاص به شوهر زن دارد.
بنابراین در زمان عقد موقت و یا در زمان عده‌، حضور دختر نیز در مراسم خواستگاری جایز نیست.

۱,۲۳۲ بازدید