pic
pic
برتری شیعه واقعی از بهترین غیرمسلمان
در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹ و ساعت ۰۰:۲۱

آنگونه که شنیده‌‌ام می‌‌گویند مؤمن شيعه واقعي از هر غير مسلمان قاصري (حتي با شرايطي مانند موحد و مومن به دين خود و عمل به فطرت خود و...؛ يعني بهترين غير مسلمان) هم بالاتر است و مؤمن واقعي شيعه، بالاترين جايگاه را در بهشت نسبت به اين قاصر غير شيعه حتي با همان شرايط دارد. آیا این گفته صحیح است؟

ادامه مطلب

۸۶۷ بازدید