برچسب "دفترچه بيمه" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
استفاده از دفترچه خدمات درماني ديگران
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۱

آيا استفاده از دفترچه درماني ديگران جهت استفاده از خدمات درماني و پزشكي، در صورت عدم تمكن مالي، جايز است؟

جايز نيست و هيچ کار خلاف قانوني جايز نيست و در مواردي مثل آنچه نوشته‌‌ايد موجب ضمان هم مي‌‌شود.

۳۴۵ بازدید

استفاده از دفترچه بيمه ديگران
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۱

آيا استفاده از دفترچه درماني ديگران جهت استفاده از خدمات درماني و پزشكي در صورت عدم تمكن مالي جايز است؟

هيچ کار خلاف قانوني جايز نيست و در مواردي مثل آنچه نوشته‌‌ايد موجب ضمان هم مي‌‌شود.

۳۴۱ بازدید