انجام يک غسل به دو نيت
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۲:۱۵

آيا مي‌‌شود دو غسل واجب را با هم انجام داد يا خير؟ مثلا براي غسل حيض و جنابت نيت کنيم، ولي يکبار غسل کنيم؟

جايز است و اشکال ندارد.

۱۳۶ بازدید