pic
pic
کم نکردن اجاره بها در منازل سازماني
در تاریخ ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ & ساعت ۰۲:۴۵

اينجانب ساکن منازل مسکوني سازماني هستم، ولي اجاره بهايي که بايستي کم شود، با اينکه پيگيري‌‌های زيادی کردم کسر نمی‌‌شود. آيا نماز اينجانب و ميهمانان اشکالی دارد يا خير؟

در فرض سؤال كه خود آنها كم نكرده‌‌اند، اگر اصل سكونت شما در آنجا قانوني است، نماز در آنجا اشكالي ندارد.

۳۹۶ بازدید