pic
pic
بازي با آلات قمار بدون برد و باخت
در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۱:۲۴

در صورتي که شک داشته باشيم که آلت قمار، از حالت قمار خارج شده يا نه، آيا مي‌‌توانيم بدون برد و باخت بازي کنيم؟

ادامه مطلب

۶۹۳ بازدید