خشک شدن عرق جنب از حرام
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۳۵

آيا پس از خشك شدن عرق جنب از حرام از لباس، مي‌‌توان با آن لباس نماز خواند؟

بلي، زماني که خشک شد مي‌‌توان با آن نماز خواند و نيازي به تطهير آن نيست.

۹۵ بازدید