pic
pic
تهيه جهيزيه با مال دزدي
در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۴۴

اگر مقداري از جهيزيه از مال حرام يا دزدي باشد تكليف چيست؟

اگر يقين دارد که از مال دزدي است، نمي‌‌تواند در آن تصرف کند و بايد آن را به صاحبش برگرداند و در صورت عدم امکان، از طرف صاحبش صدقه بدهد.

۲۹۹ بازدید