pic
pic
علت تفاوت حکم برده و آزاد در اسلام
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۵۲

چرا حکم برده با فرد آزاد فرق دارد؟ مگر انسانها با هم برابر نيستند؟

ادامه مطلب

۸۳۷ بازدید